ระบบ VIP ยังไม่พร้อมให้บริการ [ ระบบจะเปิดให้ใช้ประมาณสิ้นปี ] สามารถโดเนทเพื่อรับ Key ไว้ดาวน์โหลดโดจินในเว็บไว้อ่านในเครื่องได้